Riksbyggens brf Drevvikens Strand

Skogås, Stockholm

Navigate down to second slide button

Föreningen

Allmänt

Nedan hittar du allmän information om vad som händer i vår föreningAllmän information
För Boende

Infoblad

Här hittar du våra informationsblad som kan skickas digitalt. Infobladet kan också delas ut i pappersform om önskas.

Registrera dig för digitalt Infoblad

Arkiverade Infoblad

2015

Nov 2015

Pärlan

Pärlan är vår gemensamma fest- och möteslokal. Du bokar tiden på plats i Pärlan och kontaktar därefter lokalansvarig. I Pärlan och nedan finner du reglerna som gäller vid bokning.


Städdagar

Två gånger om året vår och höst bjuds alla medlemmar på en gemensam städdag. Då städar vi gemensamma ytor och fyller en kontainer med trägårdsavfall. Nöjda som vi blir av att sköta vår förening avslutar vi med gemensam grillning vid Pärlan. Informationen om datum kommer som vanligt i informationsbladet eller mailen.

Bilder

Miljö

Din/vår förening jobbar långsiktigt med miljöarbetet. Vi använder energisnåla lampor i belysningsarmatur. Trimmar värmecentralen för att få ner energiförbrukningen. Plogar lokalt med egen traktor. Och liknande. Från den 1 juni 2015 har vi även matavfallssortering. Om dina bruna påsar tar slut finns det fler i ett förråd i Pärlan men även på Willys i Länna och ICA på Trångsundstorg. Mer information hittar du på http://www.srvatervinning.se/matavfall/


Trivsel

Nedanstående regler och råd har tagits fram av vår förening med avsikt att dels se till att våra lägenheter och yttre miljö bibehålls i gott skick, dels skapa trivsel grannar emellan.

Lägenheten

Innan eventuell ombyggnad/renovering av badrum påbörjas måste vår vicevärd kontaktas för att säkerställa att arbetet kommer utföras på ett fackmannamässigt sätt, bland annat, innebärande att våtrumsintyg ska kunna uppvisas.

Trädgården

Kontakta vicevärd och de närmaste grannarna om du planerar några större förändringar i din trädgård, t.ex. överdäckning och uppsättning av staket. Vår vicevärd kan lämna närmare information om vad som gäller i de här fallen. Gräset klipps och häckarna hålls efter. Föreningen har en massa olika maskiner att låna ut för detta. Ta kontakt med vicevärden. Har du staket runt din täppa är det du som underhåller denna. Behöver Du färg för att måla avskiljare eller förråd finns även det hos vicevärden.

Utemiljön

Vill vi alla att den ska vara trivsam så vi bidrar alla till detta. Städdagar har vi 2 ggr om året, vår och höst, då vi hjälps åt med just de allmänna ytorna. För besväret delas det ut biobiljetter och så grillar vi korv. Din egen trädgård får du gärna städa innan städdagen. Endast trädgårdsavfall = växter är tillåtet i containern. Har du andra sopor hänvisar vi till kommunens återvinningsanläggningar. Vi har också ett antal trälådor avsedda för trädgårdsavfall placerade på gårdarna runt i området. Dessa är avsedda för småväxter etc.(sommartid) Har du klippt häcken eller träden eller något annat stort ska det till sopstation. Samma sak gäller för renoveringsavfall. Låt det inte stå kvar på tomten. Lekplatser: Självklart tar vi med skräpet efter oss och håller snyggt. De mjuka mattor som ligger i gungområdet tycker inte om sand så var rädda om dessa. Bollspel är inte tillåtet i bostadsområdet. Vi hänvisar till fotbollsplanen bakom vår samlingslokal Pärlan.

Husdjur

Det är trevligt med husdjur och det är självklart att husdjuren inte ska störa grannarna. Hundar: Hålls förstås kopplade. Trädgårdarna får inte användas som rastgårdar och hundarna hålls så de inte skäller onödigtvis. All rastning av hundar ska ske utanför bostadsområdet.
Katter: Har förstås ID-märkning och är steriliserade. Vid städdagar är det extra tacksamt om kattägarna städar sandlådorna.

Inomhusmiljön

Vi delar väggar med varandra och vill självklart alla vara goda grannar. Ljudnivåer: Efter kl. 22 låter vi bli att göra sådant som hörs till grannen. Fest: fester är trevligt, men meddela grannarna före och respektera grannarnas åsikter.

Bilar

Är inte tillåtna på tomter eller allmänna ytor. I och urlastning får ske men sedan skall fordonen parkeras vid avsedda platser. Q-Park, som håller i detta har regler på hur länge du får stå i området. För närvarande gäller 6 minuter. Detta gäller även beök eller hantverkare som arbetar i din bostad eller i området. OBS! vägarna i området fungerar som brand- och akutvägar.

Gästparkering

Information om gästparkering här.

Vinter

Vi har en egen traktor och sköter snöröjning på egen hand i föreningen. Se till att häckar, staket etc. inte hindrar framkomligheten. Posten vill också komma åt lådorna från sin elbil.

Samlingslokal

Vår samlingslokal heter Pärlan. Se ovan på hemsida om bokning och regler.

Fyrverkerier

Det råder total fyrverkeriförbud i hela vårt bostadsområde fr.o.m 2018-11-01.

Trivselutgångspunkter 2019

Riktlinjer och Regler

Här finner du information angående våra riklinjer samt regler.

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand
Riktlinjer för Altan och Skärmtak

Kontakt

styrelsen@brf-drevvikensstrand.se

Staffan Stigbehrt

Vicevärd, Postmottagare, Garage och Parkeringsplats ansvarig

Klangvägen 27

Telefon: 070-301 76 65

styrelsen@brf-drevvikensstrand.se

Kent Åkesson

Lokaluthyrare samt Valberedning Sammankallande

Klangvägen 137

Telefon: 08-771 56 13
eller
073-157 31 41

Stellan Spångberg

Ordförande, Ekonomi och överlåtelsemottagare

Klangvägen 73

Madeleine Bernats

Vice Ordförande, Medlemsinfo

Kvintettvägen 53

Maria Kilinc

Ledamot, Sekreterare

Klangvägen 11

Jan Liljestedt

Ledamot

Klangvägen 139

Christel Stigbehrt

Suppleant, Miljöansvarig

Klangvägen 27

Lise-lotte Nyström

Suppleant samt ombud till RB intresseförening

Klangvägen 155

Elie Saffo

RB representant

Peter Jonson

Suppleant, Brandskyddsansvarig

Klangvägen 85

Tomas Hahn

Revisor

Barbro Jonsson

Revisor

Christopher Kilinc

Webansvarig

chriskilinc.com