Kontakt

styrelsen@brf-drevvikensstrand.se

Styrelsen

Stellan Spångberg
Ordförande

Madeleine Bernats
Vice Ordförande

Peter Jonson
Sekreterare

Jan Liljestedt
Ledamot

Christel Stigbehrt
Ordinarie Ledamot

Lise-lotte Nyström
Suppleant

Karin Lindström
Suppleant

Linda Hessler
Suppleant

Johan Vakoniemi
Representant Riksbyggen

Revisorerna

Tomas Hahn
Föreningsvald Revisor

Barbro Jonsson
Föreningsvald Revisorssuppleant

Per Engzell
Extern Revisor

Övriga

Staffan Stigbehrt
Vicevärd
Ansvarig för garage och parkeringsplatser

Klangvägen 27
Telefon: 070-301 76 65
styrelsen@brf-drevvikensstrand.se

Kent Åkesson
Lokaluthyrare samt Valberedning Sammankallande

Klangvägen 137
Telefon: 08-771 56 13
073-157 31 41